• 레벨 29
  • 서포터 889
꙳𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞꙳
𝓃𝒶𝓂𝒶⇒𝒽𝒾𝓃𝒶
𝑔𝑒𝓃𝒹𝑒𝓇⇒𝑔𝒾𝓇𝓁
𝓅𝓇𝑜𝒻𝑒𝓈𝓈𝒾𝑜𝓃⇒𝒽𝓈𝒻
𝒽𝑜𝒷𝒷𝓎⇒𝒹𝒶𝓃𝒸𝑒, 𝑔𝓊𝒾𝓉𝒶𝓇, 𝓈𝒾𝓃𝑔, 𝓂𝒶𝓀𝒾𝓃𝑔 𝓈𝓌𝑒𝑒𝓉𝓈

推しマ→

𝑀𝓎 𝒷𝒾𝒶𝓈 𝒾𝓈 𝓈𝑜 𝒹𝒶𝓇𝓃 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝑜𝓊𝓈. 𝐼 𝒸𝒽𝑒𝓇𝒾𝓈𝒽 𝓂𝓎 𝒷𝒾𝒶𝓈. 𝑀𝓎 𝒷𝒾𝒶𝓈 𝒾𝓈 𝓂𝓎 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔.